ZÁPOROVÉ PAŽENÍ

Pro dočasné zapažení stavebních jam a výkopů, jejichž dno se nachází nad úrovní hladiny podzemní vody, je možno použít záporové pažení – tzv. Berlínské pažení. Tento způsob pažení je využíván v místech, kde není vhodné provádět pažení štětovnicemi (podloží tvořené pevnými horninami, blízkost objektů citlivých na vibrace atd.)

Pažnice tvoří ocelové profily I nebo HEB, které mohou být zavibrovány nebo osazeny do vrtů a zality betonovou směsí do stanovené úrovně. Jako pažiny jsou používány dřevěné hranoly, které jsou zasouvány za pásnici zápor. Při hlubších výkopech jsou zemní tlaky zachyceny zemními kotvami, popř. rozpěrným rámem.

Záporové pažení lze dodat jako celek, nebo pouze jako samostatné pažnice, do kterých si objednatel v průběhu provádění výkopů výdřevu sám osadí. Společnost může rovněž nabídnout pro hluboké stavební jámy výkopové práce hydraulickými drapáky.