MVE Spytihnev

MVE Spytihněv – hrazení výtoku z elektrárny

Protipovodňová defenzívá – Vraňany

Protipovoďňová defenzíva Laterálního kanálu Vraňany