01 232 Vlarska

Žst. Zlatovce – komunikácia podjazdu na Vlárskej ulici

Uzel Plzeň

Uzel Plzeň – přestavba pražského zhlaví

Protipovodňová defenzívá – Vraňany

Protipovoďňová defenzíva Laterálního kanálu Vraňany

Trenčín – Most přes Váh

Nový železničný most cez Váh – Trenčín

MVE Spytihnev

MVE Spytihněv – hrazení výtoku z elektrárny