Projekce a geologický průzkum

Při nedostatku informací o základových poměrech staveniště je možné v rámci zpracováním projektu provést doplňkový geologický průzkum, příp. těžkou dynamickou penetraci do hloubky až 12 m. Tyto činnosti slouží pro ověření geotechnického profilu a jsou předpokladem kvalitního projektu a nutným parametrem pro jakýkoliv statický návrh. Nabízíme projekční práce související se speciálním zakládáním a pažením výkopů. Jedná se především o návrh resp. optimalizaci hlubinného založení (piloty klasické, piloty CFA) – objektů jako jsou haly, mosty, protihlukové stěny. Realizační dokumentace obsahuje posudek i vyztužení pilot a hlavic. Ohledně pažení jsme schopni zvážit konkrétní podmínky stavby a vybrat vhodnou variantu způsobu zajištění výkopu a pro ni zpracovat realizační dokumentaci včetně postupu výstavby. Alternativy zajištění jsou pažení štětovnicemi, pilotové stěny a záporové pažení (volně stojící i rozpírané resp. kotvené). Výhoda naší projekce je těsné spojení s realizací. Posudky provádíme pomocí vybraných modulů programového systému GEO5.

Moduly systému GEO5

Pažení posudek, Piloty,  Patky, Stabilita svahu, Úhlová zeď, Tížná zeď, Opěra, MKP (metoda konečných prvků) Zpracování projektu se provádí na základě podkladů získaných z geologického průzkumu staveniště. Při nedostatku informací o základových poměrech staveniště je možné v rámci zpracováním projektu provést těžkou dynamickou penetraci do hloubky až 12 m pro ověření geotechnického profilu.