Stavba se skládá z dvanácti objektů umístěných v intravilánu města Trenčín.

V rámci subdodavatelské spolupráce jsme realizovali kompletní založení zmiňovaných objektů.

Mimo klasických pažících stěn ze štětovnic a HEB profilů realizovala naše společnost i nosné piloty včetně tryskové injektáže(těsnící piloty a TI dna),předepnuté zemní kotvy a stříkaný beton(torkret) dle projektových dokumentací jednotlivých stavebních objektů.