Kompletní speciální  zakládání mostu přes řeku Váh.

Práce, které jsou součástí naší dodávky obsahovaly zhotovení dvojitých štětovnicových jímek ( cca 13 tis.m2 ), které byly osazeny až čtyřmi úrovněmi rozpěrných konstrukcí ( cca 254 tun ).

Dále firma prováděla zhotovení pilot s hluchými vrty ( cca 2400 m vrtů ), které měly délku až 6,5 metru. Součástí dodávky byly i zemní práce – násypy ostrovů pro zhotovení štětovnicových jímek ( cca 45.000 m3 ) a výkopy štětových jímek na základovou spáru, následné výkopy a likvidace nasypaných ostrovů, hrubé terénní úpravy po dokončení demontáží štětovnic.

Předmětem díla bylo rovněž zatrubnění provizorních komunikací sloužící k přemostění koryta řeky a jejich následná demontáž. Součástí našich dodávek byly tryskové injektáže přímo v korytu řeky sloužící k utěsnění štětovnic.

  • Trenčín – Most přes Váh

    Trenčín – Most přes Váh