V rámci plnění veřejné zakázky pro Povodí Vltavy, s.p. jsme realizovali zajištění stability hráze štětovnicemi včetně úprav pravého břehu laterálního kanálu. Mezi obcemi Vraňany a Lužec nad Vltavou v k. km 7,501 – 9,209 proběhlo zajištění stability pomocí stěn z ocelových štětovnic. K beranění štětovnic je použito zařízení Movax 75 na nosiči Case CX330. Nasazená souprava svou technologií umožňuje oproti standartnímu způsobu beranění minimalizovat negativní vlivy na stávající zeleň a okolní životní prostředí.

Štětovnice jsou projektovány jako trvalá konstrukce v předpokládaném rozsahu cca 1.300 tun ocelových profilů. Výhradním dodavatelem štětovnic pro tuto zakázku je společnost  MEEVER & MEVER.

 V rámci této rekonstrukce bylo dále provedeno dorovnání koruny hráze. Zároveň byla zhotovena na koruně hráze pojížděná štěrková cesta v celém rozsahu úprav.