Pažení stavební jámy o rozměru cca 40 x 17m. V části jámy výkop 3,5m, hlubší část s výkopem 7m. Rozepření v jedné resp. dvou úrovních rozpěrným rámem z profilu HEB300 doplněným o trubní vzpěry. Naše firma zpracovala jak návrh, tak i samotnou realizaci pro firmu METROSTAV a.s.