Není nic snazšího! Obraťte se na naše obchodní oddělení geostav@geostav.cz nebo tel. 577 922 357

Na uvedenou adresu zašlete následující podklady:

  • Realizační dokumentaci stavby minimálně v rozsahu půdorys, charakteristický řez
  • Výkaz výměr pro ocenění s informací, zda Vás zajímá případné variantní řešení
  • Podrobný inženýrsko-geologický průzkum z místa stavby
  • Uveďte kontaktní osobu schopnou rozhodnout případné variantní řešení a konzultovat připomínky nabídky
  • Uveďte termín odevzdání cenové nabídky

Už teď se těšíme na spolupráci

Pokud Vám cokoliv z podkladů chybí, neváhejte kontaktovat naše obchodníky