GEOSTAV spol. s r.o. je ryze česká společnost figurující na stavebním trhu v oblasti speciálního zakládání staveb od roku 1990. Nabízíme komplexní řešení založení občanských i průmyslových staveb, mostních konstrukcí na všech typech dopravních staveb, jakož i realizaci vodohospodářských děl a speciální práce pro sanaci sesuvů. Společnost zajišťuje rovněž konzultační a projekční činnost předcházející samotné realizaci staveb.

Investicemi do strojního parku, jeho vybavení a mnoha dalšími inovacemi stále zvyšujeme kredit firmy. Velkou pozornost klademe na zaváděním nových technologií především v oblasti štětovnicových stěn.

Od roku 2000 jsme držitelem mezinárodního certifikátu řízení kvality ISO, který pravidelně s úspěchem obnovujeme.

Za dobu svého 25-ti letého působení na českém a slovenském trhu se do povědomí investorů společnost GEOSTAV zapsala svou flexibilitou, spolehlivostí, kvalitou dodávaných prací a schopností komplexního řešení zakládání staveb.

Sortiment prací:

 • štětovnicové stěny a záporové pažení
 • CFA vrtání průměru 400 – 1200mm
 • širokoprofilové vrtané piloty průměru 400 – 1200mm
 • pilotové základy PHS
 • štěrkopískové konsolidační piloty
 • těsnící jílocementové stěny sloužící k sanaci hrází
 • zakládání a pažení v podmínkách snížené volné výšky pomocí vibroberanidla MOVAX
 • sanace sesuvů a hrází
 • ekologické a vodohospodářské stavby
 • projekční činnost
 • těžká dynamická penetrace