ŠTĚTOVNICE, ŠTĚTOVNICOVÉ STĚNY A JÍMKY

Pažící konstrukce plní většinou několik základních nároků, přičemž mezi výhody štětovnicových stěn patří: rychlost výstavby, utěsnění prostoru stavební jámy do nepropustného podloží, tuhost konstrukce, možnost variabilního zajištění stability v návaznosti na další postup výstavby.
S ohledem na všechny tyto požadavky nabízíme komplexní řešení pažení, včetně statického posouzení a zkrácené projektové dokumentace, event. výkopových prací až do hloubky 16 m.
Společnost disponuje beranidly středo i vysokofrekvenčními, s bezrezonančním náběhem, rázovými, s možností úchopu beraněných prvků z hora i z boku. Díky dostatečným skladovým zásobám různých délek a typů štětovnic je společnost schopna zajistit prakticky libovolný tvar štětové jímky. V závislosti na zastižených geologických podmínkách a podmínkách stavby je možné nasazení ideální kombinace nosiče a parametrů vibroberanidla, což umožňuje v maximální míře vyhovět požadavkům objednatele.

S úspěchem společnost řeší problematiku minimalizace vlivu vibrací na okolní zástavbu, speciální práce s velkým vyložením, práci ve výlukách a ve stísněných poměrech na dráze, beranění z pontonů nebo přímo v řečišti (při použití vibroberanidel s ekologickými náplněmi) a rázové doberanění při požadavku dodržení předepsaného vniku štětovnice.

Mechanizace

Nosiče beranidla

 • Jeřáb kolový LIEBHER 50
 • Jeřáb kolový TEREX DEMAG AC30, AC 40
 • Jeřáb kolový T 815 AD 28
 • Jeřáb plazový RDK 300
 • Jeřáb plazový Casagrande C200

Hydraulická vibroberanidla

 • Beranidlo C 136-12 – 1,37 t
 • Beranidlo C 136 S – 2,25 t
 • Beranidlo C 136 – 1,94 t
 • Beranidlo C 136 22 – 2,76 t
 • Beranidlo ICE 14RF – 2,9 t
 • Beranidlo ICE 18 RF – 3,12 t
 • Beranidlo ICE 32 NF – 2,96 t
 • Beranidlo ICE 416L – 2,84 t
 • Beranidlo PTC7 PHF4 – 0,94 t
 • Beranidlo MOVAX SG-65 AR – 3,23 t

NESTANDARDNÍ ZPŮSOBY ZAKLÁDÁNÍ

Na základě častých požadavků investora se ve výrobním programu firmy GEOSTAV specializujeme na „nestandardní“ způsoby zakládání. Častým řešením problematiky těchto činností a zkušenostmi z mnoha realizací máme připraveny strojníky a sehrané týmy pracovníků pro činnosti jako např.:

 • montáž či demontáž štětovnice v podmínkách snížené volné výšky (pod mostní konstrukcí atd.)
 • beranění štětovnice s použitím jeřábu s velkým vyložením (na vzdálenost až 20 m)
 • práce ve výlukách a při omezeném provozu (železniční koridory)
 • rázové doberanění štětovnice hydraulickým dorážečem HPH 1200