PILOTY PAŽENÉ ZATÁČENOU VÝPAŽNICÍ

Tento ´klasický´ způsob vrtání spočívá v těžení pod ochranou postupně spojovaných dvouplášťových výpažnic. Po dosažení projektované hloubky je osazen armokoš piloty, betonáž probíhá pomocí násypkové kolony za současného rozpojování výpažnic. Výhodou této technologie je možnost revize základové spáry, operativního prodloužení piloty a v neposlední řadě též možnost překonání různých horninových lavic a hornin třídy až R3.

Technologie provádění vrtaných pilot je přípustná jak pro občanskou a průmyslovou výstavbu, tak pro zakládání mostních opěr a pilířů. Základy systému pilota – sloup dodáváme včetně zhotovení monolitických hlavic nebo osazeni prefabrikovaných hlavic či kotevních šroubů.

Vybavení společnosti umožňuje vrtání průměru 400, 600, 1000, 1200 a 1500 mm.

Mechanizace

Casagrande B180 HD

Provádí vratné piloty Ø 600 – 1500 mm do hloubky 15 m (nepažené až 20 m).

CMV TH 15-50

Provádí vratné piloty Ø 600 – 1500 mm do hloubky 15 m (nepažené až 20 m).

PILOTY CFA

Naše společnost je vybavena vrtnou soupravou CASAGRANDE B180HD v kombinaci s čerpadlem betonu MECBO PULSAR pro realizaci CFA pilot. Technologie průběžného vrtání pilot (tzv. CFA) spočívá v zavrtání spirálového vrtáku na celou délku piloty, přičemž betonáž piloty probíhá dutým dříkem vrtáku se současným vynášením vývrtku.

Postup zhotovení piloty je průběžně sledován pomocí monitoringu, který zaznamenává množství a tlak čerpané betonové směsi ve vztahu k rychlosti vytahování spirálového vrtáku z vrtu. Tímto je jednoznačně a bezpečně zajištěn kontinuální profil piloty.

Společnost disponuje technologií pro piloty DN 400 – 1200 mm s možností vrtání pilot délky až 21,5 m. Denní výkon soupravy 100 m/den. Založení občanských a průmyslových staveb dodává naše společnost jako kompletní dodávku, od projekční přípravy až po kompletní dodávku spodní stavby (včetně zhotovení monolitických hlavic, montáž prefabrikovaných hlavic či kotevních šroubů).

Mechanizace

Casagrande B180 HD

Provádí CFA piloty Ø 400 – 1200 mm do hloubky 21,5 m.

PILOTY PAŽENÉ ZAVIBROVANOU VÝPAŽNICÍ

Technologie zavibrované výpažnice umožňuje provedení pilot v poměrech, které neumožňují vrtání klasickou vrtnou soupravu:

  • pracovní plošina stroje je vzdálena od osy piloty více než 1,5 m (např. ve svahu)
  • výšková úroveň hlavy piloty se nachází výrazně pod nebo nad úrovní pracovní plošiny (např. založení ve dně jímky)
  • malá světlá výška nad osou piloty (např. založení v hale, pod mostem)

Piloty jsou prováděny pod ochranou jednoplášťové výpažnice vháněné vibračním beranidlem. Po vytěžení zeminy rotačním vrtáním je osazen armokoš, uložena betonová směs a výpažnice je demontována opět pomocí vibrace.

Mechanizace

CASE 1188 – pásový

Provádí vratné piloty Ø 400 – 1200 mm do hloubky 12 m.

POCLAIN P 125 – kolový

Provádí vrtané piloty, Ø 400 – 1200 mm do hloubky 12 m, resp. hloubené drapákem Ø 900 – 1500 mm do hloubky 12 m.

 

Nosič beranidla a vibroberanidlo dle podmínek na stavbě

PILOTOVÉ STĚNY

Opěrné stěny na zajištění stability svahů zemních těles, konstrukční pažící stěny nebo pilotové stěny pro sanaci sesuvných území je společnost schopna řešit vrtanými pilotami s železobetonovou převázkou, či převrtávanou pilotovou stěnou z primárních a sekundárních pilot průměrů 400 – 1200 mm.

Pažení pilotovými stěnami řešíme komplexně od vytyčení, zajištění stability konstrukce až po předání kompletního díla objednateli.

Mechanizace

Casagrande B180 HD

Provádí vratné piloty Ø 600 – 1200 mm a piloty CFA 400-1200.

CMV TH 15-50

Provádí vratné piloty Ø 400 – 1200 mm.

NESTANDARDNÍ ZPŮSOBY ZAKLÁDÁNÍ

Na základě častých požadavků investora se ve výrobním programu firmy GEOSTAV specializujeme na „nestandardní“ způsoby zakládání. Častým řešením problematiky těchto činností a zkušenostmi z mnoha realizací máme připraveny strojníky a sehrané týmy pracovníků pro činnosti jako např.:

  • pilotáž v podmínkách snížené volné výšky (ve stávajících halách atd.)
  • práce ve výlukách a při omezeném provozu (železniční koridory)
  • pilotáž s pontonového soulodí atd.