Certifikace ISO

Od roku 2000 je firma držitelem certifikátu kvality dle systému řízení kvality ISO 9002 : 1995. Tento systém byl v roce 2003 přepracován a je udržován dle aktuální normy ČSN EN ISO 9001 : 2009.

Společnost dodržuje veškeré povinnosti stanovené platnými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, související s její činností. V praxi aplikuje aktualizovaný program EMAS, který je prováděn podle norem ISO 14 000 a nařízení č. 761/2001.

Certifikát – registr solventních firem

Dne 26.června 2014 byl společnosti udělen certifikačním orgánem provádějící certifikaci a kontrolu plnění podmínek Registru solventních firem CERTIFIKÁT. Registr solventních firem zahrnuje elitu podnikatelského prostředí v ČR.

Seriozní firma, která bedlivě střeží své dobré obchodní jméno

Členstvím v RSF se dostáváme do exkluzivní kategorie českých firem, které se vyznačují solidností, solventností a dobrou platební morálkou.