Maloprůměrové vrtné práce

Podchytíme a připíchneme vše, co budete chtít…Nevěříte? Přesvědčete  se….

Pokud mluvíme o maloprofilovém vrtání, hovoříme o vrtech do průměru 300 mm prováděných maloprofilovými vrtnými soupravami pod libovolným sklonem od vodorovné roviny. Technologie není prakticky ovlivněna geologií, jen se přizpůsobuje použitým nářadím a výplachem geologickým podmínkám.  Pomocí maloprofilového vrtání jsou prováděny kotvy, hřebíky, mikropiloty i mikrozápory, injektážní vrty a možná i více než by jste čekali.

Prováděné technologie:

  • rotačně náběrové vrtání spirálovými vrtáky
  • rotačně příklepové vrtání ponorným kladivem se vzduchovým výplachem
  • rotační vrtání skládaným nebo valivým dlátem se vzduchovým nebo vodním výplachem
  • pažení vrtů v nesoudržných zeminách je zajišťováno dočasnými ocelovými výpažnicemi a dutými šneky

Horninové kotvy

Horninové kotvy přenášejí tahové síly od stavební konstrukce do základové půdy. Používají se k zajištění pažících konstrukcí stavebních jam, kotvení opěrných stěn nebo i samostatně k zajištění skalních poruch a sesuvů.

Horninové kotvy dle funkčnosti dělíme na dočasné (do 24 měsíců) a trvalé. Tělo kotvy tvoří lanová nebo tyčová výztuž s injektážním příslušenstvím, která vymezuje injektovanou kořenovou část kotvy. Hlava kotvy je napínána při aktivaci do požadovaného předpětí.

Postup realizace je následující. Do vyvrtaného (zapaženého) vrtu je provedena nízkotlaká injektáž – vyplněný vrt cementovou suspenzí, následně je do vyplněného vrtu osazeno tělo kotvy a po uplynutí technologické pauzy (obvykle 24 hodin) je provedena vysokotlaká injektáž, případně opakovaná injektáž přes injektážní systém kotvy. Po vyzrání kotvy je provedeno napnutí kotvy včetně jejího předepnutí na požadovanou sílu.

Zemní hřebíky

Zemní hřebíky, prvek používaný v kombinaci se stříkaným betonem, který je používán pro  zajištění stability svahu zářezu, svahu a tam, kde není nutné použít masivnější pažící konstrukce. Konstrukce je vhodná pro dočasné zajištění avšak někdy je využita i trvale.

Mikropiloty

Mikropiloty se používají k zakládání a podchycování konstrukcí. Jedná se o štíhlý prvek tvořený ocelovou silnostěnnou trubkou, jejíž svrchní část je hladká a spodní kořenová část je injektovatelná. Výroba je obdobná jako u kotvy pouze tělo kotvy je nahrazeno ocelovou silnostěnou trubkou.

Návrh a realizaci mikropilot lze doporučit pro stísněné podmínky stavby, jako zesílení již provedených základových konstrukcí nebo jako sanační metodu například u zvýšení únosnosti základových konstrukcí.

Mikrozápory

Jedná se o zmenšenou variantu k více používaným záporám u pažících konstrukcí stavebních jam. Do zřízeného maloprofilového vrtu je osazen ocelový profil (HEB, I nebo ocelová silnostěnná trubka). Při postupném odtěžovaní probíhá zajištění stability pomocí výdřeby nebo stříkaného betonu v kombinaci s realizací kotev. Teto systém se nejčastěji realizuje u modernizace železniční a silniční infrastruktury a realizaci stavebních jam ve stísněných podmínkách.

Injektážní vrty

Slouží k injektování podloží. Požadavek injektáží vzniká například v důsledku narušených stavebních konstrukcí, požadavku na těsnění proti spodní vodě nebo jako metoda pro zvýšení únosnosti zeminy. Injektáž je prováděna tlakem přes perforovanou PVC nebo ocelovou trubku předem osazenou do vrtu a to směsí na bázi cementu nebo jiných chemických látek.