Phare 2003

Společnost GEOSTAV spol. s r.o. uzavřela v březnu 2005 s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR smlouvu o poskytnutí grantu v rámci programu Phare 2003 – Technologie. Předmětem této smlouvy byl grant na realizaci projektu „pořízení mobilních jeřábů“ s cílem zkvalitnění parametrů strojního vybavení společnosti pořízením mobilních jeřábů o vyšší nosnosti a vyložení.

Z uvedeného grantu pak byly do společnosti GEOSTAV spol. s r.o. v průběhu roku 2005 zakoupeny dva těžké autojeřáby TEREX – DEMAG AC 30 o maximální nosnosti 30 tun. Na dodávku těchto mechanizmů bylo vyhlášeno mezinárodní výběrové řízení.

(Tento dokument byl zpracován za finanční podpory Evropské unie a České republiky. Názory v něm obsažené jsou názory GEOSTAVu spol. s r.o. a nelze je v žádném případě považovat za oficiální názor Evropské unie ani České republiky.)

C0 9 – Oznámení o přidělení zakázky na dodávky (26,50 kB DOC)

bagr eu

Revitalizace brownfieldu na území města Otrokovice

Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji

Zlínský kraj vyhlásil v lednu 2010 Podprogram podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji.

Na základě výběrového řízení bude Zlínským krajem poskytnuta finanční podpora i společnosti GEOSTAV spol. s r.o., Otrokovice, která předložila objemovou studii plánovaného záměru na revitalizaci části bývalého území společnosti Moravan. Předpokládaná výše projektu činí 180 tis. Kč, Zlínským krajem bude poskytnuta po splnění všech podmínek dotace ve výši 80% z této částky, tj. 144 tis. Kč

Realizací tohoto projektu tak postupně dojde k celkovému zvelebení dlouhodobě zanedbaných a neužívaných ploch v k.ú. Otrokovice.

P1000981

P1080019

Ekoenergie

Společnost GEOSTAV spol. s r.o. v roce 2010 při výstavbě nového sídla v bývalém areálu Moravanu zažádala o dotaci na zateplení a vytápění rekonstruované budovy z Operačního programu podnikání a inovace – Eko-energie, který měl za cíl stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a vyššího využití obnovitelných a druhotných zdrojů. V roce 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu žádost o dotaci schválilo ve výši 1 346 950 Kč z celkových nákladů 6 308 271 Kč s každoroční úsporou nákladů za energie.